8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Stanovení poměru fixované a nefixované kontaminace radioaktivní látkou

11. 11. 2021 15:28
3min
Miniprezentace Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání

Přednášející

Eva Zemanová (SÚJCHBO, v.v.i)

Popis

V rámci řešení projektu VH20182021036 „Moderní metody detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; moderní prostředky ochrany osob“, byl realizován experimentální výbuch „špinavé“ bomby na polygonu simulujícím náměstí. Cílem experimentu bylo mimo jiné ověření funkčnosti metodiky týkající se stanovení poměru fixované a nefixované kontaminace radioaktivní látkou. Stanovení podílu nefixované kontaminace je důležité z hlediska potenciální druhotné kontaminace zasahujícího personálu či techniky v průběhu likvidace následků mimořádné události spojené s uvolněním radioaktivní látky do okolního prostředí. Během experimentu byla zkoumána účinnost stěru hladkých ploch na několika terčích na podlaze a stěnách polygonu. Měřením plošné aktivity před a po provedení stěrů na jednotlivých místech byla z množství odstraněné aktivity kontaminantu procentuálně vyjádřena účinnost stěru.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Eva Zemanová (SÚJCHBO, v.v.i)

Spoluautoři

Eliska Fialova (SUJCHBO,v.v.i.) Josef Holeček (SÚJCHBO Kamenná v.v.i.) Petr Otáhal (SÚJCHBO, v.v.i.)

Materiály k příspěvku