8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Prostorové rozlišení a závislost odezvy na výšce letu při radiometrickém monitorování s využitím BLP

8. 11. 2021 16:24
3min
Miniprezentace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Popis

Interpretace výsledků leteckého radiometrického monitorování terénu závisí mimo jiné na prostorovém rozlišení měření (tj. ploše, z které je průměrována hodnota měřené veličiny) a závislosti odezvy měřícího zařízení na výšce letu. Pro potřeby monitorování s využitím BLP byly orientační hodnoty těchto parametrů stanoveny stochastickými výpočty pro zvolené modelové podmínky. Výpočty byly provedeny pro homogenní distribuci terestriálních složek přírodního pozadí (K, U, Th) v nasycené povrchové vrstvě půdy a pro povrchovou kontaminaci radionuklidy s energiemi v rozsahu 0.3 – 3 MeV. Závislost na poloměru zdroje byla modelována v rozsahu 2 – 450 m a výšková závislost v rozsahu 1 – 30 m. Prostorové rozlišení je prezentováno ve formě relativní hodnoty kumulativního příspěvku k příkonu kermy ve vzduchu v závislosti na poloměru zdroje a pro jednotlivé výšky letu z uvedeného intervalu. Závislost na výšce letu je prezentována ve veličině příkonu kermy ve vzduchu v závislosti na objemové/plošné aktivitě zdroje nebo relativně k výšce 1 metr. Modelované závislosti slouží pro zpřesnění interpretce experimentálních dat nebo pro optimalizaci plánování tras monitorovacích letů podle zadaných cílů monitorování.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Materiály k příspěvku