8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Mapování radioaktivní kontaminace území

8. 11. 2021 16:18
3min
Miniprezentace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Josef Vošahlík (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. , Kamenná)

Popis

V rámci projektu MV ČR byla ve spolupráci s firmou Georadis, s.r.o., Brno provedena sada měření na zkušebním polygonu (imitující městskou infrastrukturu) vytvořeném v areálu SÚJCHBO, v.v.i. Kamenná. Měření pomocí přenosného gama spektrometru GT-40, gama spektrometru D230A v podvěsu dronu a pojízdného spektrometru RT-58 bylo provedeno po explozi „špinavé bomby“ s Tc-99m. V rámci experimentu byla zjišťována možnost použití těchto moderních přístrojů pro rychlé stanovení rozsahu a úrovně velkoplošné kontaminace radionuklidy emitující záření gama v městské zástavbě a pro vytyčení zón se zvýšenou radiací.

Poster byl vypracován na základě výsledků řešení projektu MV ČR č. VH20182021036 „Moderní metody detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; moderní prostředky ochrany osob“ .

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Josef Vošahlík (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. , Kamenná) Ladislav Němeček Petr Otáhal

Materiály k příspěvku