6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Reakce buněčných linií derivovaných z glioblastomů na protonové a fotonové ozáření v přítomnosti sloučenin bóru

7. 11. 2023 14:00
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Biologické účinky a zdravotní hlediska Biologické účinky a zdravotní hlediska

Přednášející

Oldřich Zahradníček (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)

Popis

U rakovinných buněk kultivovaných in vitro byla již dříve pozorována zvýšená účinnost jejich zabíjení díky přítomnosti bóru při ozařování protony. Mechanizmus tohoto pozorovaného účinku však není doteď jasný. Vhled a pochopení toho, co se děje s buňkami dopovanými sloučeninami boru po ozáření protonovým svazkem by mohlo přinést zefektivnění radioterapie agresivních nádorů. V této studii jsme použili buněčné linie derivované z glioblastomů a to U-251 MG, U-87 MG, A172 a T98G. Buňky jsme pěstovali v monovrstvě v přítomnosti merkaptododekaborátu sodného (BSH) buď s přírodním zastoupením bóru (80 % B-11 a 20 % B-10) nebo čistě jen s izotopem B-10 (100 %). BSH bylo k buňkám přidáváno 24 hodin před ozářením a konečná koncentrace bóru byla 40 ppm. Vzorky buněk byly ozařovány na urychlovači IBA Proteus Plus tužkovým svazkem protonů o energii 190,6 MeV v polohách plató a Braggově vrcholu a fotonovým zářením o energiích 6 a 18 MV na urychlovači Linac. Jako základní metody pro sledování radiačního poškození buněk v přítomnosti/nepřítomnosti bóru byl použit klonogenní test přežití buněk, metoda kvantifikace dvojných zlomů DNA za použití imunodetekce proteinů gama H2AX a 53BP1, a sledování množství lysozómů v buňkách. Dosavadní výsledky experimentů nejsou jednoznačné a jsou nadále předmětem dalšího zkoumání.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Oldřich Zahradníček (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)

Spoluautoři

Irina Danilova (UJF CAS CZ) Kateřina Pachnerová Brabcová paní Jana Vachelová (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i) Zuzana Jamborová (ODZ, ÚJF AV ČR) Pavel Kundrát (ÚJF) Pavel Bláha pan Miroslav David (Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze) pan Matěj Navrátil (Protonové centrum Praha) pan Vladimír Vondráček (Protonové centrum Praha) Dr. Anna Jelinek Michaelidesova* (ODZ ÚJF AV ČR) Marie Davídková* (ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.)

Materiály k příspěvku