6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Tkáňově ekvivalentní LET spektrometr SPRM - testování různými ionty na zařízení HIMAC

8. 11. 2023 11:10
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření

Přednášející

Martina Lužová (NUVIA Dosimetry, s.r.o., ÚJF AV ČR, FJFI ČVUT)

Popis

SPRM (Scintillator with PH32 chips Radiation Monitor) je pokročilý hybridní LET spektrometr sestrojený společností esc Aerospace Company ve spolupráci s FJFI ČVUT a ÚJF AV ČR. Detektor byl vyvinut pro měření na palubě družice s podporou života, či ISS, a tvoří ho sendvič tkáňově ekvivalentního plastického scintilátoru obklopeného z obou stran dvěma vrstvami křemíkových stripových detektorů na bázi čipů PH32. Vlastnosti SPRM byly testovány několika svazky vysokoenergetických iontů na zařízení HIMAC (Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba) v Japonsku.
Plastickým scintilátorem lze změřit energii, kterou v něm iont zanechá, a stripové detektory zjistí úhel, pod kterým částice do sendviče přiletěla, a tedy délku dráhy, kterou iont ve scintilátoru urazil. Bude srovnána odezva detektorů pro ionty Si, Ar a N přicházející z různých úhlů. Z dat získaných na zařízení HIMAC lze hodnotit energetickou úměrnost odezvy scintilátoru, úhlovou přesnost stripových detektorů i časovou synchronizaci obou detekčních prvků. Navíc lze pomocí SPRM pro každou jednotlivou částici porovnat LET v tkáňově ekvivalentním materiálu s LET v křemíku (z velikosti odezvy v samostatném stripovém detektoru) a určit tak experimentálně převodní koeficient pro různé ionty a energie.

Přihlásit do soutěže Přihlašuji příspěvek do soutěže o nejlepší přednášku

Hlavní autor

Martina Lužová (NUVIA Dosimetry, s.r.o., ÚJF AV ČR, FJFI ČVUT)

Spoluautoři

Hisashi Kitamura (National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, Chiba, Japan) Marek Sommer (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV CR, v.v.i.) Martin Kákona (ÚJF) Michal Marčišovský (FJFI ČVUT) Ondřej Ploc (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Pavel Brož (evolving systems consulting Aerospace s.r.o., Čs. armády 554/14, Praha, ČR) Petr Suchánek (evolving systems consulting Aerospace s.r.o., Čs. armády 554/14, Praha, ČR) Satoshi Kodaira (National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, Chiba, Japan)

Materiály k příspěvku