6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Problematika monitorování rodinných příslušníků pacientů po podané terapii Lu-177

7. 11. 2023 10:00
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika

Přednášející

Jana Hudzietzová (FBMI ČVUT v Praze)

Popis

Pro stanovení osobních dávek z hlediska veličiny Hp(10) slouží osobní dozimetry, které jsou rutinně nošeny na referenčním místě (levá horní část hrudníku). Při určitých geometriích pacienta po luteciové terapii a jeho ošetřující osoby může být však maximální ozáření této ošetřující osoby i na jiných částech těla. Z tohoto důvodu je vhodná optimalizace radiační ochrany ozáření osob, které přijdou do kontaktu s naaplikovaným pacientem, a to na základě dozimetrického monitorování ozáření nejen celého těla, u něhož se zohlední dominantní směr ozáření, ale také rukou.

V pilotních experimentech byly proto použity laboratorní pláště, na kterých byly ve 29 pozicích (hruď, břicho, rukávy, záda) našity dvojice termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) typu MCP-7 a MCP-Ns. Těmito plášti spolu s elektronickými dozimetry byli vybaveni rodinní příslušníci, kteří doprovázeli pacienta na terapii pomocí radiofarmaka značeného Lu-177 či byli jeho ošetřující osobou po dobu 1 týdne, která se zdržovala ve vzdálenosti menší než 1-2 metry od pacienta.

Na základě monitorování pomocí pláště s TLD lze detailněji zjistit, které části ošetřující osoby pacienta jsou vystaveny větší expozici. Díky této znalosti je případně možné navrhnout vhodnější kroky, které by mohly vést ke snížené expozice ošetřující osoby.

Poděkování: Příspěvek byl částečně podpořen z grantu SGS23/086/OHK4/1T/17

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jana Hudzietzová (FBMI ČVUT v Praze)

Spoluautoři

Marko Fülöp (ABRS, s.r.o) Igor Gomola (Slovenská zdravotnícka univerzita) Peter Nemček (Izotopcetrum.s.r.o) Milan Mráz (FBMI ČVUT v Praze) Jozef Sabol (PAČR) Pavol Ragan (Slovenská zdravotnícka univerzita)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.