6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Rozšířené měření elektrického pole a ionizujícího záření během bouřek v letní sezóně 2023 na Lomnickém štítu

10. 11. 2023 9:00
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Martin Kákona (Ústav jaderné fyziky AV ČR, Ústav experimentálnej fyziky SAV)

Popis

Přestože od vynálezu hromosvodu uplynulo již 269 let, bouřky zůstávají jednou z největších přírodních záhad. Nejasný je nejen mechanismus vzniku blesků, ale také ionizující záření, které bouřky často doprovází. V roce 2023 jsme v rámci našeho výzkumu na observatoři na Lomnickém štítu implementovali novou sestavu detektorů ionizujícího záření. Současně jsme rozšířili experimentální aparaturu pro měření elektrického pole a provedli jsme pokusy na změření náboje hydrometeorů během bouřkových aktivit. Ačkoli tato měření přinesla nové poznatky, vyvolala také řadu dalších otázek. V přednášce budou prezentována data z vybraných bouřek a budou diskutovány další možnosti výzkumu v této oblasti.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Martin Kákona (Ústav jaderné fyziky AV ČR, Ústav experimentálnej fyziky SAV)

Spoluautoři

Igor Strharsky (Ústav experimentálnej fyziky SAV) Iva Ambrožová (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.) Jakub Šlegl (ÚJF AV CR) Jaroslav Chum (Ústav fyziky atmosféry AV ČR) Marek Sommer (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV CR, v.v.i.) Martina Lužová (ÚJF AV ČR) Olena Velichko (Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences) Ondřej Ploc (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Roman Dvořák (Ústav jaderné fyziky AV ČR) Ronald Langer (Ústav experimentálnej fyziky SAV) Samuel Štefánik (Ústav experimentálnej fyziky SAV) Vít Hanousek (Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR)

Materiály k příspěvku