19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Optimalizace vyhodnocení odezvy pevnolátkového dozimetru PRESAGE® pomocí optické tomografie

19. 9. 2022 17:50
4min
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Poster RTG diagnostika, rádioterapia a nukleárna medicína RTG diagnostika, rádioterapia a nukleárna medicína

Přednášející

Hana Průšová (Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI, ČVUT v Praze, Břehová 7, Praha 1, 115 19)

Popis

Pevnolátkový dozimetr PRESAGE® patří společně s gelovými dozimetry do skupiny 3D integrálních dozimetrů. Dozimetr PRESAGE® je založen na polyuretanové matrici a oproti jiným 3D integrálním dozimetrům je stabilní, je proto možné ho komerčně vyrábět a dodávat uživatelům. Vzhledem k vysoké stabilitě a dobře popsaným vlastnostem dozimetru [1] je velmi vhodný pro testy a optimalizaci metod vyhodnocení 3D dozimetrů, nejistoty spojené s přípravou gelových dozimetrů na bázi želatiny jsou pro dozimetr PRESAGE® minimalizovány. Při ozáření dozimetru ionizujícím zářením dochází k oxidaci leuko barviva a tvorbě sloučeniny s absorpčním maximem při 632 nm [2].
Optimalizace vyhodnocení odezvy dozimetru se skládala z UV/VIS spektrofotometrického měření kyvet PRESAGE® (1x1 cm) po ozáření Co-60 v ozařovači Gammacell 220, a dále z ozáření válců PRESAGE® (d 11 cm, v 9,5 cm) pomocí ozařovače TrueBeam na Onkologické klinice FN v Motole. Ozařovací plán byl navržen v lineárním rozsahu odezvy dozimetru (10-50 Gy) s cílem testovat prostorové rozlišení a přesnost stanovení přístroje optické tomografie (OT). V rámci optimalizace byl testován vhodný výběr optického filtru před světelným panelem prosvětlujícím dozimetr, výběr optického filtru před detektorem (CCD kamera), nastavení clony a délky expozice. Dále byly posuzovány rozdílné algoritmy pro 3D rekonstrukci získaných dat.

[1] D. Khezerloo et al., “PRESAGE® as a solid 3-D radiation dosimeter: A review article,” Radiat. Phys. Chem., vol. 141, pp. 88–97, Dec. 2017.
[2] E. S. Yates et al., “Characterization of the optical properties and stability of PresageTMfollowing irradiation with photons and carbon ions,” Acta Oncol. (Madr)., vol. 50, no. 6, pp. 829–834, 2011.

Hlavní autoři

Hana Průšová (Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI, ČVUT v Praze, Břehová 7, Praha 1, 115 19) Katerřina Pilařová (Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Břehová 7, Praha 1, 115 19, ČR) Petra Osmančíková (Samostatné oddělení lékařské fyziky, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84. Praha 5, 150 06) Tomáš Veselský (Samostatné oddělení lékařské fyziky, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84. Praha 5, 150 06; Ústav radiační terapie, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.