19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Programový výbor

Prípravu vedeckého programu konferencie majú na starosti členovia programového výboru.

Vedúci programového výboru:

 • doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD., Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 • Ing. Igor Gomola, PhD., Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Členovia programového výboru:

 • RNDr. Karol Böhm, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
 • prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
 • Ing. Marie Davídková, CSc., Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
 • doc. Ing. Róbert Hinca, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • doc. RNDr. Karol Holý, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
 • doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
 • Ing. Jiří Hůlka, Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
 • Ing. Irena Koniarová, PhD., Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
 • Ing. Blanka Marinová, Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice
 • Ing. Karla Petrová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
 • doc. Ing. Petr Průša, PhD., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
 • RNDr. Tibor Rapant, PhD., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice
 • Ing. Zdeněk Rozlívka, Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
 • JUDr. Adriana Sokolíková, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bratislava
 • RNDr. Lenka Thinová, PhD., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
 • RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava