19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Moderní trendy využití kyseliny hyaluronové v radiobiologii

22. 9. 2022 16:25
15min
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Prezentácia Biologické účinky žiarenia a odhad rizika z ožiarenia Biologické účinky žiarenia a odhad rizika z ožiarenia

Přednášející

Zuzana Šinkorová (Univerzita obrany)paní Alžběta Filipová (Univerzita obrany)

Popis

Kyselina hyaluronová je polysacharid, který je hlavní složkou extracelulární matrix. V organizmu se účastní regulací různých biologických buněčných procesů.
Tato zajímavá molekula může najít uplatnění v mnoha biomedicínských oborech včetně oblasti ochrany před ionizujícím zářením anebo pro terapii poškozených tkání po negativních účincích ionizujícího záření, protože společným rysem všech orgánových poškození je zřetelná změna ve složení a struktuře extracelulární hmoty, která je závislá na přijaté dávce a buněčném složení daného orgánu.
Exogenní podání kyseliny hyaluronové snižuje poškození jater a plicní tkáně pomocí mechanizmu snížení produkce prozánětlivých cytokinů vyvolaných T lymfocytů.
Podání nanopartikulí kyseliny hyaluronové vyvolává v současné době mnoho otázek týkajících se jejich výroby, velikosti, stability, biodegrability a jejich vlivu na viabilitu buněčných populací. Další otázkou je jejich stabilita po aplikaci ionizujícího záření.
Naše odborné zaměření v souvislosti s kyselinou hyaluronovou je na léčbu radiačního poškození plic, které je nevratné a vyvolává zejména u onkologických pacientů chronické radiačně indukované plicní poškození, které vede k fibrotizaci plicní tkáně.
Proto byla provedena rozsáhlá studie odpovídající na otázky bezpečnosti nanopartikulí kyseliny hyaluronové, které by mohly po aplikaci před plánovanou radioterapií tomuto onemocnění efektivně předcházet a mohly by být použity i jako radioprotektivní látka v případě radiačních nehod.
Studie byla provedena v systému in vitro na buněčných liniích odvozených od plicních buněčných progenitorů bez aplikace a s aplikací ionizujícího záření. Výsledky ukazují vyšší biokompatibilitu měřenou pomocí cytotoxického testu a zároveň viabilitu testovaných linií ve prospěch linií, kterým byla podána kyselina hyaluronová před ozářením ve formě nanopartikulí.

Hlavní autor

Zuzana Šinkorová (Univerzita obrany)

Spoluautoři

paní Alžběta Filipová (Univerzita obrany) Dr. Marcela Milanová (Univerzita obrany) Dr. Jana Čížková (Univerzita obrany) Dr. Lenka Andrejsová (Univerzita obrany) Prof. Zuzana Bílková (Univerzita Pardubice) Dr. Lucie Korecká (Iniverzita Pardiubice) Dr. Nikola Mannová (Univerzita Pardubice) Anna Lierová (Katedra radiobiologie, Fakulta vojenského zdravotníctva, UO)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.