19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Korespondenční dozimetrický audit aktivních skenovacích protonových svazků v evropských centrech protonové terapie

19. 9. 2022 17:20
15min
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Prezentácia RTG diagnostika, rádioterapia a nukleárna medicína RTG diagnostika, rádioterapia a nukleárna medicína

Přednášející

EURADOS WG9 Dosimetry in Radiotherapy

Popis

Deset evropských center protonové terapie se zúčastnilo korespondenčního dozimetrického auditu organizovaného EURADOS WG9 Dozimetrie v radioterapii. V pilotním experimentu v CCB IFJ PAN (Polsko) a PTC (Česká republika) byl otestován držák pro umístění pasivních detektorů ve vodním fantomu. Na jaře roku 2021 byly v rámci společné výzkumné aktivity INSPIRE do zúčastněných center protonové terapie distribuovány manuály, držáky a vlastní detektory. Byly použity alaninové, radiofotoluminiscenční a termoluminiscenční detektory ze sedmi dozimetrických laboratoří spolupracujících v rámci pracovní skupiny EURADOS WG9. Většina detektorů byla kalibrována ve svazcích gamma záření Co-60. Během auditu byly detektory ozářeny dvěma plány: Plán P zahrnoval ozáření pole 10 cm x 10 cm 170 MeV protony, Plán S homogenní cílový objem 10 cm x 10 cm x 10 cm. Efektivní střed detektorů byl umístěn v izocentru ve vzdálenosti 2 cm pod hladinou vody pro plán P a 15 cm pro plán S. Absorbovaná dávka byla ověřena pomocí ionizační komory a bylo povoleno přeškálování ozařovacího plánu na předepsanou dávku (2 nebo 15 Gy). Získané výsledky naznačují dobrou shodu mezi zúčastněnými centry. Provedený audit umožnil získat cenné informace o možnostech využití různých typů pasivních detektorů pro korespondenční dozimetrické audity skenovacích protonových svazků.

Hlavní autor

Marie Davídková (ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.)

Spoluautoři

EURADOS WG9 Dosimetry in Radiotherapy Partneři projektu INSPIRE

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.