19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Radioaktivní rovnováha ve vzorcích strusek a popílků

20. 9. 2022 10:04
3min
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Poster Metrológia, meranie a prístrojová technika Metrológia, meranie a prístrojová technika

Přednášející

Lenka Dragounová (SÚRO, v.v.i.)

Popis

Příspěvek prezentuje výsledky analýzy přírodních radionuklidů ve vzorcích popílků a strusek za účelem ověření předpokladu neporušené radioaktivní rovnováhy u těchto typů vzorků. Produkty spalování uhlí (popílek, struska a škvára) se pro účely měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech považují za materiály s neporušenou radioaktivní rovnováhou a hodnotí se na základě stanovení hmotnostních aktivit radionuklidů K-40, Ra-226 a Th-228 a výpočtu indexu hmotnostní aktivity - Doporučení SÚJB DR-RO-5.2(Rev. 0.0), 2016.
Ve spektrometrických laboratořích SÚRO, v.v.i. bylo v období 2019 - 2022 analyzováno téměř sto vzorků popílků a strusek pro účely uvolňování z NORM pracovišť. U těchto vzorků byla provedena podrobnější gamaspektrometrická analýza v hermetizovaných měřicích nádobách. Díky podstatně delším dobám měření, než je tomu u standardního měření stavebních materiálů, jsou měření zatížena menší nejistotou a bylo dosaženo takové citlivosti detekce, která dovolovala získat podrobnější informace o obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku. Na základě těchto měření bylo možné zhodnotit možnou narušenost radioaktivní rovnováhy v přírodních řadách nebo efektivnost provedené hermetizace vzorků.
Statistické zpracování výsledků potvrdilo, že předpoklad neporušené radioaktivní rovnováhy v obou řadách lze v praxi považovat za odůvodněný. Dále výsledky prokázaly, že podhodnocení aktivity Ra-226 v důsledku nedokonalé hermetizace je ve spektrometrických laboratořích SÚRO do 5 %.

Hlavní autor

Lenka Dragounová (SÚRO, v.v.i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.