19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Projekt evropské metrologické sítě pro lékařské využití ionizujícího záření

20. 9. 2022 14:20
3min
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Poster Metrológia, meranie a prístrojová technika Metrológia, meranie a prístrojová technika

Přednášející

Jana Šmoldasová (Český metrologický institut)

Popis

Příspěvek seznamuje s evropským výzkumným projektem „Support for a European Metrology Network on the medical use of ionising radiation“ (19NET04 MIRA), jehož cílem je příprava evropské metrologické sítě (European Metrology Network, EMN) zaměřené na aplikaci ionizujícího záření v medicíně. Cílem sítě je vytvořit společný bod a zajistit koordinaci na evropské úrovni pro lékaře, metrology, výrobce lékařského vybavení, akademické odborníky, standardizační orgány a další experty. Síť bude pokrývat celý radioterapeutický proces od vzniku léčebných protokolů přes radiobiologické studie a jejich realizaci, radiodiagnostické postupy, samotnou léčbu, následnou léčbu, a nakonec hodnocení rizika vzniku indukovaného karcinomu. Úkolem sítě také bude usnadnit zajištění udržitelné odborné úrovně znalostí v Evropě například pořádáním školení pro mladé výzkumníky a pracovníky s cílem zvýšit jejich kvalifikaci a podporovat bezpečné využívání ionizujícího záření. Projekt probíhá za účasti 10 předních evropských metrologických institutů do roku 2024. Síť bude uvedena do ostrého provozu před ukončením projektu.

Hlavní autoři

Jana Šmoldasová (Český metrologický institut) Jaroslav Šolc (Český metrologický institut)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.