19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Zpřesnění Monte Carlo výpočtu beta spekter na základě podrobné charakterizace vzorků rentgenovou fluorescenční analýzou

20. 9. 2022 10:10
3min
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Poster Metrológia, meranie a prístrojová technika Metrológia, meranie a prístrojová technika

Přednášející

Pavel Novotný

Popis

Široce využívaným způsobem přípravy vzorků analyzovaných pomocí spektrometrie záření beta je odpařovací metoda, která spočívá v depozici kapky radioaktivního roztoku na podložku. Následným odpařením rozpouštědla vznikne tenká vrstva tvořící samotný zdroj ionizujícího záření. Ve srovnání s alternativními technologickými postupy, jako je elektrolytická depozice, katodové rozprašování nebo vakuové napařování, je předností odpařovací metody její jednoduchost, nenáročnost na vybavení a univerzálnost. Díky tomu ji lze úspěšně aplikovat pro přípravu vzorků téměř libovolného radionuklidu. Naopak její nevýhodou je problematické zajištění opakovatelnosti měření. Vytvořená radioaktivní vrstva není homogenní a její tloušťka je proměnlivá, což se projevuje výraznými rozdíly v samoabsorpci nízkoenergetického záření beta. To může být problémem v aplikacích vycházejících z analýzy tvaru spektra.
Příkladem měření, jehož výsledky jsou ovlivňovány kvalitou studovaných vzorků, je stanovení radionuklidových nečistot ve směsích tvořených čistými zdroji záření beta. Vyhodnocení je založené na porovnání naměřených beta spekter s odezvami detektoru odpovídajícími jednotlivým radionuklidům, které jsou získány Monte Carlo výpočtem. Spektra vzorků stejného složení se však z důvodu nehomogenit vzniklých při krystalizaci mohou vzájemně odlišovat, což znesnadňuje použití uvedené metody pro analýzu směsí radionuklidů emitujících záření beta nižších energií (cca do 500 keV).
Eliminaci efektu rozdílné míry samoabsorpce, nebo alespoň jeho potlačení, skýtá v první řadě použití odlišného výrobního postupu. Pro případy, kdy z různých důvodů není jiná technologie k dispozici, nabízí se jako řešení zpřesnění popisu zdrojového členu v Monte Carlo modelu tak, aby geometrie aktivní vrstvy i v detailech co nejvěrněji odpovídala skutečnosti. Náplní tohoto příspěvku je demonstrace detailní charakterizace radioaktivních vzorků pomocí rentgenové fluorescenční analýzy v režimu skenování s vysokým prostorovým rozlišením. Dále je prezentováno použití získaných výsledků pro zpřesnění výpočtu beta spekter v kódu MCNPX.

Hlavní autor

Pavel Novotný

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.