19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Vyhodnotenie projektu minimalizácie RAO v SE, a.s. za obdobie r. 2007-2022, míľniky a výzvy

23. 9. 2022 8:45
15min
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Prezentácia Jadrová energetika, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom Jadrová energetika, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom

Přednášející

Anna Tomášková

Popis

Cieľom minimalizácie rádioaktívnych odpadov v SE,a.s. je prevádzkovať jadrové elektrárne tak, aby množstvo a aktivita vytvorených rádioaktívnych odpadov boli na tak nízkej úrovni, ako je rozumne dosiahnuteľné (ALARA). Redukcia sa dosahuje pomocou technických a organizačných opatrení. Všetky tieto opatrenia boli v SE, a.s. zahrnuté od r.2007 v dlhodobom projekte minimalizácie prostredníctvom konkrétnych investičných projektov IPR. Projekt minimalizácie bol vyhodnocovaný po technickej aj finančnej stránke v dvoch etapách: r.2007-2012, r.2012- súčasnosť. Počas realizácie boli jednotlivé IPR priebežne kontrolované, prehodnocované, prípadne modifikované na základe skúseností z inej lokality. Výsledkom celého projektu minimalizácie je významné zníženie vytvorených rádioaktívnych odpadov a predpokladanej finančnej rezervy na ich spracovanie a uloženie. Dlhodobé prehľady tvorby to jednoznačne potvrdzujú. Aj v porovnaní s ostatnými VVER elektrárňami sme dosiahli vynikajúce výsledky (MAAE). Dlhodobo stabilne nízke hodnoty tvorby RAO sú výzvou pre ďalšie zlepšie- hľadanie nových možností, implementácie záverov samohodnotenia, benchmarkingu, pokračovanie v projekte prostredníctvom investovania do technológie. V EMO12 bola ukončená inštalácia zariadenia DTS/AVANTECH na spracovanie rádioaktívnych koncentrátov. Jedná sa o jedinečné zariadenie, ktorého vysoká účinnosť redukcie objemu rádioaktívnch látok bola testovaná v minulosti v laboratórnych podmienkach EBO.

Hlavní autor

Anna Tomášková

Spoluautoři

Jozef Lukačovič Marek Hrkút Dušan Kusý Pavel Lamprecht

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.