19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Možnosti provedení radiační ochrany personálu při použití operačního C-ramene na endoskopickém urologickém sálu

19. 9. 2022 17:54
3min
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Poster RTG diagnostika, rádioterapia a nukleárna medicína RTG diagnostika, rádioterapia a nukleárna medicína

Přednášející

Tomáš Steinberger (KNM FNKV)

Popis

Cíl: Na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady bylo obměněno přístrojového vybavení endoskopického sálu. Původní přístroj Uroskop Access fy Siemens byl nahrazen přístrojem typu sálové RTG, tj. C-rameno fy Ziehm, model Vision RFD (dále jen C-rameno). Cílem práce bylo navrhnout a zhodnotit možnosti zajištění a zvýšení radiační ochrany personálu na operačním sále.
Metody: Nejdříve byly detailně zjištěny potřeby a nároky z hlediska provádění rutinní operační praxe. Dále byly analyzovány pracovní pozice v průběhu výkonu a použití RTG. Na základě těchto údajů byl sestaven seznam kritérií, které by měla použitá opatření k zvýšení radiační ochrany splňovat.
Dále byl proveden průzkum trhu a následně byla vyhodnocena nalezená řešení, jak sériově vyráběná, tak z i vlastních návrhů.
Výsledky: Na základě firemních řešení nebylo nalezeno ideální provedení stínění pro urologický operační stůl. Proto bylo navrženo provedení vlastní konstrukce. Ostatní ochranné pomůcky, osobní, závěsné atd., sériového provedení bylo možné prohlásit za vyhovující.
Závěr: Na základě celkového zhodnocení možností a důsledného kritického zhodnocení následného využití v reálné praxi bylo shledáno jako klíčové pro radiační ochranu pracovníků, tj. s největší efektivitou vs. vynaložené prostředky (časové, lidské a finanční), především správné provedení expozice, vybavení osobními ochrannými pomůckami a optimalizace pracovních míst u operačního stolu.

Hlavní autor

Tomáš Steinberger (KNM FNKV)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.