19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Radiačná záťaž betónových konštrukcií v okolí reaktora VVER 440 z pohľadu dlhodobej prevádzky

23. 9. 2022 9:45
3min
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Poster Jadrová energetika, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom Jadrová energetika, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom

Přednášející

Róbert Hinca (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Popis

Šachta reaktora je počas svojej životnosti vystavená pôsobeniu žiarenia. Betónové konštrukcie patria medzi komponenty s dlhodobou životnosťou, ktorá presahuje plánovanú dobu prevádzky. Dnes hovoríme o dlhodobej prevádzke jadrového bloku, ktorá je stanovená na 60 rokov a preto je nevyhnutné preukázať vyhovujúce charakteristiky konštrukčných prvkov aj za hranicami projektovej životnosti. Životnosť betónových konštrukcií závisí od správneho projektu, kvality betonárskych prác, pracovného zaťaženia a podmienok prostredia. Ožiarenie je jeden z mnohých faktorov, ktoré sa posudzujú pri hodnotení životnosti betónu. Detailný MCNP model reaktora a okolitých konštrukčných prvkov nám umožnil vypočítať očakávané hodnoty fluencie neutrónov ku koncu dlhodobej prevádzky bloku. Z dostupných prameňov sme vyhodnotili procesy spôsobené ožiarením v betóne a hlavne zmeny pevnostných parametrov v závislosti od ožiarenia. Za hraničnú úroveň ožiarenia, kedy sa začínajú podstatne prejavovať degradačné procesy v betóne a rapídne padajú pevnostné parametre, je považovaná hodnota fluencie neutrónov $10^{19}$ $cm^{-2}$. Výpočty preukázali rádovú bezpečnostnú rezervu z pohľadu ožiarenia a spolu s ostatnými parametrami prostredia nám dovolili kladne vyhodnotiť aj ostatné charakteristiky ovplyvňujúce životnosť betónových konštrukcií.

Hlavní autor

Róbert Hinca (Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Spoluautoři

Branislav Stríbrnský (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STU Bratislava) Michal Šnírer (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STU Bratislava) Prof. Vladimír Slugeň (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STU Bratislava)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.